Coeur&Billes / BilHart  
Le billard droit au coeur / Biljart recht uit het hart    
  

Welkom op

Een website met het hart op de juiste plaats als het om biljart gaat ............
Bienvenue sur

Un site Web avec le coeur au bon endroit en matière de billard ............
Verder gaan in het Nederlands Continuer en français

Verder gaan in het Nederlands

Continuer en français

Bilhart vzw / asbl.
Zetel / Siege: Watermolenstraat 104 – 9111 Sint-Niklaas
Briefwisseling / Correspondance: Drève des Soupirs 4 – 1430 Bierk
www.bilhart.be  -  info@bilhart.be